CONG TY TNHH CO KHI KY THUAT CHAT THEP

Liên Hệ với chúng tôi - Công ty Kỹ Thuật Cơ Khí Chất Thép

Liên Hệ với chúng tôi - Công ty Kỹ Thuật Cơ Khí Chất Thép

Liên Hệ với chúng tôi - Công ty Kỹ Thuật Cơ Khí Chất Thép

Liên Hệ với chúng tôi - Công ty Kỹ Thuật Cơ Khí Chất Thép

Liên Hệ với chúng tôi - Công ty Kỹ Thuật Cơ Khí Chất Thép
Liên Hệ với chúng tôi - Công ty Kỹ Thuật Cơ Khí Chất Thép
Bể Chứa Inox
Băng chuyền
Thép Sơn Giả Gỗ
Bon inox
Bồn Chứa Khí Nén
Lắp Đường Ống Công Nghệ
Tank inox
Bồn Inox
Bồn Khuấy
Đường ống Cấp Nước
Bồn Inox
thép giả gỗ

Liên hệ

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ CHẤT THÉP

Mã số thuế : 0314131395

Địa chỉ: 69/7 Đường 18, Phường Linh Trung, T.p Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

SĐT : 0903104576 - Mr. Tâm

Website: cokhichatthep.com

Email: cokhichatthep@gmail.com