CONG TY TNHH CO KHI KY THUAT CHAT THEP

Bình Khí Nén

Bình Khí Nén

Bình Khí Nén

Bình Khí Nén

Bình Khí Nén
Bình Khí Nén
Bể Chứa Inox
Băng chuyền
Thép Sơn Giả Gỗ
Bon inox
Bồn Chứa Khí Nén
Lắp Đường Ống Công Nghệ
Tank inox
Bồn Inox
Bồn Khuấy
Đường ống Cấp Nước
Bồn Inox
thép giả gỗ

Bồn Chứa Khí Nén

Thiết kế chế tạo Bình Chứa Khí Nén.

Dung tích theo yêu cầu.

Áp lực chứa theo yêu cầu.

Kiểu dáng: Bình đứng, Bình Nằm.

Lượt xem: 1229
Chi tiết sản phẩm

Chế tạo Bình chứa khí nén theo yêu cầu:

- Dung tích theo yêu cầu.

- Áp lực chứa theo yêu cầu.

- Vật liệu theo yêu cầu kỹ thuật.

- Kiểu dáng: Đứng hoặc nằm.

- Lập hồ sơ tính toán thiết kế.

- Hồ sơ cấp phép sử dụng.

- Lý lịch Bình chứa.