CONG TY TNHH CO KHI KY THUAT CHAT THEP

Băng Chuyền, bang chuyen, bang tai, băng tải

Băng Chuyền, bang chuyen, bang tai, băng tải

Băng Chuyền, bang chuyen, bang tai, băng tải

Băng Chuyền, bang chuyen, bang tai, băng tải

Băng Chuyền, bang chuyen, bang tai, băng tải
Băng Chuyền, bang chuyen, bang tai, băng tải
Bể Chứa Inox
Băng chuyền
Thép Sơn Giả Gỗ
Bon inox
Bồn Chứa Khí Nén
Lắp Đường Ống Công Nghệ
Tank inox
Bồn Inox
Bồn Khuấy
Đường ống Cấp Nước
Bồn Inox
thép giả gỗ

Băng chuyền phục vụ cho sản xuất lắp ráp nhiều công đoạn

Băng chuyền phục vụ cho các nhà máy sản xuất hay lắp ráp sản phẩm, mỗi công nhân phụ trách một công đoạn và được khép kín từ đầu vào tới công đoạn cuối cùng. Giúp Người quản lý kiểm soát được chất lượng và sản lượng trong 1 Ca sản suất, từ đó kiểm soát được kế hoạch sản xuất.

Lượt xem: 1994
Chi tiết sản phẩm